Jak wojna wpłynęła na rozwój konstrukcji samochodowych

Wojna światowa wpłynęła z jednej strony hamująco na rozwój produkcji samochodów cywilnych, z drugiej jednak przyczyniła się do udoskonalenia metod wytwarzania. Przemysł zbrojeniowy oparł się na już znanej i stosowanej przed wojną technologii, a konieczność masowej produkcji sprzętu wojennego spowodowała doskonalenie zarówno samej technologii, jak też organizacji produkcji oraz systemów kooperacyjnych. A więc nieodzownych elementów przemysłu motoryzacyjnego, bez których nie może on prawidłowo funkcjonować.

Po pierwszej wojnie światowej ustalone już zasady konstrukcji samochodu i nowa technologia produkcji, pomyślana i zrealizowana przez Forda, a_udoskonalona przez przemysł zbrojeniowy podczas wojny oraz fordowskie metody masowej sprzedaży samochodów, znane i stosowane przed wojną, wskazały właściwą drogę do rozpowszechnienia samochodu, jako nowego środka komunikacji. Lata 1919-1930 to lata samochodu dojrzałego. W okresie tym rozpoczął się proces udoskonalania technologii produkcji samochodu przy równoczesnym postępie w zakresie elementów konstrukcyjnych i wyposażenia pojazdów z tym, że technologia produkcji stopniowo wybijała się na pierwsze miejsce.

Szczególnie w zakresie budowy nadwozia postęp był wyraźny, do czego przyczynił się w dużym stopniu nowy sposób lakierowania za pomocą natrysku. W końcu omawianego okresu zbudowano nadwozie całkowicie stalowe bez drewnianego szkieletu. Ta zasadnicza innowacja miała wpływ na zakończenie epoki starych samochodów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *