Zmotoryzowanie wsi przez Forda

bagażówki fordaMasowym nabywca – jak tego chciał Ford – byli rolnicy odizolowani od świata w swych fermach rozsianych na ogromnych przestrzeniach Ameryki. Motoryzując wieś, Ford przyczynił się do zmiany mentalności farmera, a w następstwie – do zmiany struktury społecznej swego kraju. Z drugiej strony, realizując swe zasady masowej produkcji i racjonalnego zarządzania przedsiębiorstwem – Ford wskazał właściwą drogę postępu w przemyśle samochodowym, prowadzącą przez likwidację rozdrobnionej produkcji o charakterze rzemieślniczym do produkcji przemysłowej na wielką skalę.

Produkcja taka wymagała jednak wielkich nakładów inwestycyjnych i spowodowała koncentrację w przemyśle samochodowym, która rozpoczęła się z chwilą, gdy samochód stał się pod względem konstrukcji na tyle dojrzały, aby można było przystąpić do radykalnych zmian w zakresie technologii produkcji. Dzieło Forda, zapoczątkowane w omawianym okresie, stało się podwaliną i początkiem współczesnej motoryzacji, wpływającej na zmiany w naszej obecnej cywilizacji, świadkami tych zmian jest obecne pokolenie. Opisując dzieło Forda wspomniałem, że umiał on zjednywać sobie ludzi, dzięki czemu zakładając fabrykę znalazł współpracowników i wspólników.

Pojazdy bagażowe Forda dla farmerów

Nigdy nie potrzebował korzystać z pomocy banków, które finansując przedsiębiorstwo zawsze zastrzegają sobie udział w jego zarządzaniu, gdyż różni ludzie w Detroit – gdzie znajdują się zakłady Forda – powierzyli mu swoje oszczędności. Kiedy Ford osiągnął swój cel, zostali oni przez niego spłaceni. Wielu starych ludzi w Detroit żałuje, że w młodości nie powierzyło mu swych oszczędności, tak jak to uczyniła np. nauczycielka Rosetta Couzens. Posiadając 200 dolarów za połowę nabyła akcje Forda, za które później otrzymała 355 000 dolarów.

Dla uniezależnienia się od dostawców, Ford stopniowo wykupywał stalownie, kopalnie rudy żelaza, a nawet obszary leśne, które eksploatował na własny rachunek w celu pokrycia zapotrzebowania na drewno do budowy nadwozi, gdy były one jeszcze drewniane. Kupował też inne przedsiębiorstwa związane z produkcją samochodów. Natomiast olbrzymie ilości opon i dętek dla ogumienia milionów produkowanych samochodów Ford zawsze kupował od jednego dostawcy, którym był jego zaufany przyjaciel Hervey Firestone. Jako kapitalista Ford był dla ludzi bezwzględny, gdy wymagał tego interes.

Jeśli uważał za potrzebne, nie wahał się z dnia na dzień zwolnić tysiące ludzi bez uprzedzenia i bez odszkodowania. Co prawda średnie wynagrodzenie robotnika było u Forda wyższe niż u innych fabrykantów samochodów, ale nie czynił on tego ze względów humanitarnych, lecz aby zabrać najlepszych robotników swoim konkurentom. W ostatecznym podsumowaniu dorobek okresu 1906-1918 wyraża się 10-krotnym zwiększeniem liczby samochodów osobowych w stosunku do roku 1905 w Anglii i Francji, a więc w krajach przodujących w produkcji samochodów, i 80-krotnym wzrostem tej liczby w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Ta uderzająca różnica na korzyść Ameryki nastąpiła przedewszystkim wskutek szybkiego rozwoju masowej produkcji samochodów popularnych Ford T. W pewnym stopniu niekorzystny wpływ na rozwój produkcji samochodów osobowych w Europie wywarła wojna światowa.