Wymiana i użytkowanie oleju napędowego w aucie

Wprawę oleju napędowego do składania mazie odpowiednio spalającej się w motorze zależy od jego składu trakcyjnego. Przy dużej rozmaitości temperatury kipienia frakcji oleju, paliwo pobudza ogromniejsze dymienie gazów spalinowych czy też osadzanie ogromniejszej ilości nagarów i osadów, nade wszystko na wtryskiwaczach.

Skład trakcyjny oleju pędnego ujmuje się dając temperatury oddziaływania paliwa. Temperatura oddziaływania paliwa wynosi do 380°C dla różnych typów ropy naftowej i różnych typów oleju pędnego. Zlekceważ napędowy cechuje także temperatura zatamowania zimnego filtru jak i temperatura krzepnięcia, charakteryzująca łatwość uruchomienia motoru w niskiej temperaturze otoczenia. Doniosłym parametrem jakości oleju pędnego jest temperatura jego mętnienia.

petrol-996617_960_720W temperaturze mętnienia, z oleju napędowego zioną się maleńkie i kamienne kryształy węglowodorów parafinowych, zamieszkujące się na filtrach i kablach paliwa, limitują względnie uniemożliwiają transfer paliwa do wtryskiwaczy. Temperatura zastawienia zimnego filtru znamionuje alternatywę pobudzania napędu w niskiej temperaturze. Jest to najniższa temperatura, w której wzgardź napędowy może być przetłoczony poprzez filtr siatkowy.

Olej napędowy w motorze czy taksówce bagażowej

Samochód napędzany motorem z zapłonem samoczynnym może być zasilany paliwem o temperaturze krzepnięcia co bynajmniej o 15°C niższej od temperatury środowiska. W regulacjach podaje się także dolną krawędź temperatury zapłonu cechującą bezpieczeństwo przeciwpożarowe, która nie powinna być niższa niż 40-60°C.

Zasadniczym wyróżnikiem sylwetki eksploatacyjnej oleju napędowego jest jego lepkość, wpływająca na opory transferu poprzez ustrój zasilania motoru tudzież na jakość rozpryskiwania w komorze spalania i zasięg w przegródce spopielania kropel rozpylonego paliwa. Lepkość oleju pędnego winna być jak najmniejsza, żeby opór transferu w kablach paliwowych i filtrach był jak najmniejszy, aby nie następowało ogrodzenie dopływu paliwa do silnika.

Lepkość oleju napędowego nie może stać się nadto mała, ażeby zapewnić przekupywanie stęporów pompy wtryskowej, szczelność pomp wtryskowych i wtryskiwaczy oraz maksymalne rozpylenie wtryskiwanego oleju do komory spalania. Przy nadmiernie dużej lepkości wtryskiwane krople oleju są duże, nie zdążają na skroś rozegrać, osiedlając na gładziach wałków spłukują z nich odrzuć korumpujący i jako towary śladowego spalania przyspieszają zmęczenie systemu korbowo-tłokowego i głaska wałków.

Rośnie odosobnione zmęczenie paliwa i zadymienie spalin. Odrzuć o zbytnio małej lepkości też wpływa ujemnie na składanie substancje paliwowo-powietrznej, bo malusieńkie kropelki w ekspansywnym sprężonym powietrzu (gęstość sprężonego powietrza nasila się chociażby 12-14 razy) mają mniejszy zasięg i wówczas zaledwie część zassanego powietrza oksyduje paliwo. Miejscowy nadmiar paliwa w sąsiedztwie wtryskiwacza nie może stać się spalony zważywszy na tubylczą zanadto majętną substancję.