Przemysł samochodowy we Francji

peugeot-333637_640Dała się już wtedy zauważyć pewnego rodzaju stabilizacja w przemyśle samochodowym Francji. Stabilizacja w tym sensie, że duże firmy zaczynają się coraz bardziej rozbudowywać (jeszcze nie na tyle, aby wchłaniać mniejsze, co nastąpi dopiero później) i nie dopuszczają do tworzenia nowych, co sprawia, że zaczyna powstawać ich coraz mniej. Jest to okres, w którym samochodowy przemysł francuski nie przestawił się jeszcze w pełni na produkcję potokową, taśmową, tak jak Ford w USA, i w którym istniała jeszcze koegzystencja firm małych i wielkich. Czytaj dalej Przemysł samochodowy we Francji

Początki fabryki Forda

Fabryka Forda na początku nie odznaczała się niczym szczególnym. Próba naśladowania Oldsmobila, który w pierwszych latach stulecia miał największe powodzenie w Ameryce, nie dała oczekiwanych rezultatów, a inne modele budowane przez Forda, na przykład model K, nie zawsze były udane. Dla uzyskania rozgłosu dla swych samochodów Ford zdecydował się zbudować samochód wyścigowy typ 999. Czytaj dalej Początki fabryki Forda

Zmotoryzowanie wsi przez Forda

bagażówki fordaMasowym nabywca – jak tego chciał Ford – byli rolnicy odizolowani od świata w swych fermach rozsianych na ogromnych przestrzeniach Ameryki. Motoryzując wieś, Ford przyczynił się do zmiany mentalności farmera, a w następstwie – do zmiany struktury społecznej swego kraju. Z drugiej strony, realizując swe zasady masowej produkcji i racjonalnego zarządzania przedsiębiorstwem – Ford wskazał właściwą drogę postępu w przemyśle samochodowym, prowadzącą przez likwidację rozdrobnionej produkcji o charakterze rzemieślniczym do produkcji przemysłowej na wielką skalę. Czytaj dalej Zmotoryzowanie wsi przez Forda